Venäjän WWF kiittää metsälain muutoksia, joiden myötä tulee mahdolliseksi suojella paremmin moratorioalueita eli vanhoja metsiä, jotka on jätetty käytön ulkopuolelle yritysten kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Metsälain muutokset mahdollistavat olemassa olevien metsänvuokrasopimusten päivityksen eli jatkossa uusia suojelualueita voidaan perustaa jo vuokratuille metsäalueille.

Muutos on edullinen myös metsänvuokraajan kannalta. Aiemmin yritysten oli maksettava metsänvuokraa koko metsäalueen hakkuumahdollisuudesta, vaikka osa metsistä olisikin jätetty käytön ulkopuolelle. Jatkossa suojellut alueet on mahdollista päivittää vuokrasopimukseen, joten virallisten suojelualueiden perustaminen ei tuo yritykselle taloudellista haittaa.

Lähde: Venäjän WWF