Venäjän WWF kehottaa yrityksiä välttämään ostamasta tai käyttämästä puuta, joka tulee metsätuhohakkuista Venäjältä. Tällä toimenpiteellä voidaan pienentää riskiä laittoman puun päätymisestä toimitusketjuun siihen saakka, kunnes Venäjälle saadaan toimiva järjestelmä tuhohakkuiden valvontaan. Myös yritysten sisäistä puun alkuperän valvontaa suositellaan vahvistettavan, esimerkiksi lisäämällä maastoauditointeja.

Metsätuhohakkuita (”sanitaarihakkuut”) tehdään kuolleen ja vaurioituneen puuston poistamiseksi ja niiden osuus Venäjän vuosittaisesta hakkuumäärästä on noin seitsemäsosa. Vaikka metsätuhohakkuut on sallittu vain hyönteis- tai sienituhojen leviämisen estämiseksi, ne toimivat usein korruptiomekanismina. Useissa tapauksissa hakkuut tehdään laittomasti ja ne aiheuttavat huomattavaa ekologista vahinkoa, mm. korkean suojeluarvon metsille.

FSC International ilmoitti heinäkuussa väliaikaisesta kiellosta käyttää FSC-sertifioiduissa tuotteissa puuta, joka tulee Irkutskin alueella tehtävistä metsätuhohakkuista. Määräys astuu voimaan 14.8.

Lähteet: WWF Russia, FSC Russia

Englanninkielistä lisätietoa: WWF, FSC