WWF on käynnistänyt Venäjän pohjoisosien monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävän projektin, jossa on tarkoitus vahvistaa alueen luonnonsuojelualueiden verkostoa. Lisäksi projektissa arvioidaan ilmastonmuutoksen ja teollisuuden vaikutuksia pohjoisilla alueilla.

Seitsemän vuotta kestävää projektia rahoittaa Saksan ympäristöministeriö yli kahdeksalla miljoonalla eurolla. Venäjältä toteutukseen osallistuvat WWF sekä Luonnonvara- ja ympäristöministeriö.

Lähde: Venäjän WWF