Venäjä on harvoja maita, jossa on säilynyt suuria koskemattomia metsäalueita. Nämä alueet ovat keskeisiä biologisen monimuotoisuuden säilyttämiselle, mutta niistä kuuluu federaatiotason suojelualueisiin vain noin viisi prosenttia.

WWF:n tekemän analyysin mukaan koskemattomien metsien pinta-ala on Venäjällä 255 miljoonaa hehtaaria eli 20 prosenttia metsistä. Viimeisten 13 vuoden aikana näiden metsien pinta-ala on vähentynyt 21 miljoonaa hehtaaria eli 7,5 prosenttia. Näin ollen arvokkaiden luontoalueiden häviämisnopeus on 1,6 miljoonaa hehtaaria vuodessa eli 4 400 hehtaaria päivässä. Keskeisimpiä syitä ovat hakkuut ja metsäinfrastruktuurin rakentaminen, metsäpalot sekä kaivannaistoiminta.

WWF pyrkii nopeuttamaan Venäjän metsäpolitiikka-asiakirjaan sisällytetyn kansallisen metsäperinnön muodostamista. Säästyneet koskemattomat metsät tulisi sisällyttää metsäperintöön ja jättää kokonaan käytön ulkopuolelle.

Lähde: Venäjän WWF