Venäjän WWF:n on julkaissut riippumattoman luokituksen 77 Venäjän alueen metsähallinnon laadusta. Lähes kaikkien Luoteis-Venäjän alueiden metsähallinto on luokiteltu korkealaatuiseksi. Luokituksen perusteena ovat muun muassa metsien ekologisen kestävyyden turvaaminen sekä metsävaroja ja metsähallintoa koskevien tietojen avoimuus ja laatu.

Kartta on ladattavissa WWF:n sivuilta

Kartassa

A: korkealaatuinen metsähallinto

B: keskitasoinen
C: keskitasoa huonompi

harmaa: alue ei osallistunut luokitukseen