Venäjän ja Suomen metsäyhteistyötä viime vuosina värittänyt puutullikiista vaimeni oleellisesti keskiviikkona, kun EU ja Venäjä sopivat ehdoista, joilla Venäjä voi liittyä Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi. Merkittävänä esteenä Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä ovat tähän asti olleet suomalaistakin metsäteollisuutta kiusanneet raakapuun vientitullit, joihin Venäjä nyt taipui lupaamaan oleellisia helpotuksia.

Uusien puutullien tarkkoja euromääriä ei ole vielä julkaistu, mutta ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen kertoi YLE:lle, että lehtipuiden tullit tulevat laskemaan noin neljäsosaan nykytasosta ja myös havupuiden tullit alenevat siinä määrin, että niiden tuonti Suomeen on mahdollista. Väyrynen pitää syntynyttä ratkaisua tyydyttävänä ja uskoo sen mahdollistavan puukaupan jatkumisen Suomen ja Venäjän välillä.

Suomen metsäteollisuuden kannalta muutos on toivottu, joskin kotimainen teollisuus on osin jo ehtinyt sopeutua Venäjän puun tuonnin romahtamiseen. Vaikka saavutettu ratkaisu onkin osin Venäjän viime vuosina ajaman viennin korvaamisstrategian vastainen, antaa se myös itänaapurillemme mahdollisuudet kääntää tilanne edukseen pitkällä aikavälillä. Venäjä voi niin halutessaan kohdentaa raakapuun viennin elpymisen tuoman taloudellisen hyödyn strategisesti tärkeänä pitämänsä kotimaisen jalostusteollisuuden kehittämiseen, jolle myös raaka-aineen jatkuvan saatavuuden lisääntynyt varmuus antaa uutta pontta. Tätä kautta on mahdollista saada Venäjän toiveiden mukaisesti uuteen nousuun myös viime aikoina romahtaneet metsäteollisuuden ulkomaiset investoinnit.

Neuvotteluratkaisusta tiedotti varapääministeri Igor Shuvalov, joka neuvotteli Venäjän WTO-ehdoista Brysselissä komission puheenjohtajan Jose Manuel Barroson, EU:n ulkoministerin Catherine Ashtonin ja kauppakomissaari Karel De Guchtin kanssa. Sopimus viimeistellään Venäjän ja EU:n välisessä kokouksessa 7. joulukuuta.

Shuvalovin mukaan Venäjän tavoitteena on saavuttaa WTO-jäsenyys jo vuoden 2011 aikana. Myös ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen toivoo, että Venäjän liittyminen Maailman kauppajärjestöön toteutuu mahdollisimman nopeasti. Väyrynen kertoi YLE:lle, että tullien aleneminen astuu voimaan heti kun Venäjän jäsenyys todentuu. Sitä odotellessa Venäjä ei Väyrysen mukaan voi nostaa nyt voimassa olevia puutulleja.

Lähteet:
WTO
Euobserver.com
YLE