Venäjän metsätalousviraston varajohtaja Mihail Girjaev ilmoitti viraston tiedotustilaisuudessa joulukuun lopulla, että satelliittivalvonnan tuloksena laittomien hakkuiden määräksi Venäjällä vuonna 2005 saatiin noin 800 000 m3.

Girjaevin mukaan korvaussakkoja on langetettu 900 milj. ruplaa, joista vain 50 milj. on maksettu vapaaehtoisesti ja valituksia on tehty kaikkiaan 500 milj. ruplan suuruisesta summasta.

Ministeriön tiedotteen mukaan satelliittivalvonnan tärkeimpiin etuihin kuuluu sen lahjomattomuus. Kuvat toimivat virallisena dokumenttina oikeusjuttujen varalta ja niiden kumoaminen oikeudessa on mahdotonta.

Taustaa:

Metsätalousvirasto otti metsien satelliittivalvonnan käyttöön viime vuonna. Satelliittivalvontaa varten on perustettu viisi lento- ja satelliittivalvontakeskusta, jotka toimivat valtiollisen palontorjuntaviraston Avialesoohranan alaisuudessa. Keskukset sijaitsevat Moskovassa, Petroskoissa, Nizhny Novgorodissa, Krasnojarskissa ja Habarovskissa.

Vuonna 2005 satelliittivalvonta ulotettiin seitsemän federaatiosubjektin alueelle, missä puuta on korjattu yli 52 milj. hehtaarilla. 2006 metsätalousvirasto laajentaa lento- ja satelliittivalvonnan koko intensiivisen metsänkäytön alueelle Venäjällä eli reilulle 100 milj. hehtaarille. Kahden seuraavan vuoden aikana tarkoitus on saada Venäjän kaikki hyödynnettävät metsät ao. valvonnan piiriin. Tähän tarkoitukseen federaatio on budjetoinut 200 milj. ruplaa.

Lähde: Luonnonvaraministeriön tiedote