Vologdan alueella on hyväksytty 18 hanketta metsäteollisuuden prioriteetti-investointien listalle. Viisi hankkeista on jo täysin toteutettu, mutta joitain hankkeita on myös poistettu listalta, koska niiden toteutus ei ole edennyt suunnitellusti. Viimeisin investointihanke OOO ”Vologodski les” sai Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksynnän tammikuun alkupuolella. Investointi liittyy vanerin ja sahatavaran tuotantoon ja investoinnin arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja on arvioitu syntyvän 155. Tuotanto keskittyy sahatavaran (70 000 m³), rakennuslistojen, huonekalulevyjen, vanerin ja puuhiilen tuotantoon. Aluehallinnon mukaan prioriteettihankkeiden puitteissa alueen metsäsektorille on investoitu noin 100 miljoonaa euroa.

Lähde: Vologdan aluehallinto