Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Vologdan alue on todennäköisesti Venäjän alueista keskimäärin olosuhteiltaan Karjalan tasavallan jälkeen lähimpänä Suomea. Alueen pinta-ala on 145 000 neliökilometriä, josta metsää on 101 000 neliökilometria eli 70 % koko alueesta. Puuston kokonaistilavuus on 1 515 miljoonaa kuutiometriä. Erikoispiirre om maataloushallinnon alaisten organisaatioiden metsien suuri osuus noin 25 %.

Metsäalasta koivu-ja haapavaltaisia metsiä on yhteensä 44 %. Kuusen osuus on 31 % ja männyn 24 %. Uudistuskypsien kuusikoiden määrä voimakkaasti vähentynyt 1960-luvulta lähtien. Voimakkaat uudistushakkuut kohdistuivat jo aikaisemmmin mäntymetsiin. Vuotuinen hakkuusuunnite on tasolla 20 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2001 hakkuumäärän arvioidaan nousevan 9 milj. kuutiometriin. Metsäteollisuusyrityksillä on ongelmia toiminnan kannattavuuden suhteen. Metsäsektorin kehittämisohjelma vuosille 2000-2005 on laadittu.

Vologdan alueen metsatalous 171201