Vologdan alueelle ollaan perustamassa kansainvälistä puurakentamisen klusteria, jolla tavoitellaan uusia investointeja alueen puutuoteteollisuuteen ja edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Vologdan alueella on hyvät edellytykset tulla uudeksi kasvukeskukseksi. Metsävaroja alueella on 1,7 miljardia kuutiometriä ja puunkorjuumäärät ovat kolmanneksi suurimmat Venäjän alueista.

Perustettavaan yhdistykseen on ilmoittautunut jäseneksi useita asiantuntijaorganisaatioita ja yrityksiä. Jäsenlista ei ole lopullinen, vaan uusia toimijoita otetaan mukaan.

Lähde: Bumprom.ru