Vologdan alueella Babuškinskin piirissä on käyty toimiin laittomien hakkuiden lopettamiseksi. Piirin väestöstä suurin osa työskentelee puunkorjuussa tai jalostuksessa, mutta piirin johdolla ei ollut yrityksistä riittävästi tietoa. Babuškinskin piiriin julistettiin metsäalan ”poikkeustila” 9 kuukautta sitten ja tuloksia on näkyvissä. Laittomien hakkuiden määrä ja niiden aiheuttama taloudellinen vahinko ovat pienentyneet. Lisäksi on takavarikoitu metsäkoneita ja yritysten tileillä olevia varoja.
Asutuskeskuksen metsäpassi on Vologdan alueen kuvernöörin aloite, jota testattiin ensin Babuškinskin piirissä. Metsäpassiin kootaan tiedot kaikista alueella toimivista puunkorjuuyrityksistä, hakatusta puumäärästä, työntekijämäärät, luettelo käytössä olevasta teknologiasta sekä suunnitelma valvonnasta ja tarkastuksista. Vastaavanlainen passi tullaan ottamaan käyttöön kaikissa Vologdan alueen piireissä.
Metsäpassiin koottu tieto välitetään kuukausittain alueen metsähallintoon, jossa tietoa voidaan hyödyntää seurantaan. Venäjän metsätalousvirasto on suositellut metsäpassin käyttöön ottoa muillakin Venäjän alueilla.