Segezha Group jatkaa Segezhan sellu- ja paperitehtaan modernisointia, ja on tilannut uuden säkkipaperilinjan Voithilta. Uuden paperikoneen kapasiteetti on 110 000 tonnia ja sen myötä tehtaan tuotanto kasvaa 40 prosenttia. Uusi linja otetaan käyttöön vuonna 2017, investoinnin suuruus on yli 80 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä Segezhan tehtaalla on toiminnassa kaksi paperikonetta, jotka on modernisoitu 2000-luvun alussa. Koneiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 265 000 tonnia säkkipaperia vuodessa. Vuosien 2015-2017 investointisuunnitelmassa on myös sellun tuotannon kasvattaminen 380 000 tonniin (nyk. 280 000 t).

AFK Sisteman omistamaan Segezha Groupiin kuuluu yli 50 metsäteollisuus- ja puunkorjuuyritystä Venäjällä sekä yhdeksässä muussa maassa. Segezha Groupin tuotanto kattaa 15 % paperipakkausten markkinoista Euroopan tasolla ja 50 % Venäjällä. Venäjän markkinoilla yrityksen osuus puutalojen valmistuksesta on 12 %, liimapuun ja rakennuskomponenttien tuotannosta 9 %. Segezha Group on Euroopan puoleisen Venäjän suurimpia puunkorjaajia, metsää sillä on vuokralla 5,5 miljoonaa hehtaaria, josta pääosa FSC sertifioitua.

Lähteet: Segezha Group, Voith