Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeri Sergei Donskoi on määrännyt Metsätalousviraston valmistelemaan lakimuutoksen, jolla virkamiehet asetetaan vastuuseen laittomien hakkuiden salaamisesta tai määrien pienentämisestä.

Hallinnollisen vastuun mekanismi on jo olemassa metsäpaloja ja metsien terveydentilaa koskeville tiedoille. Esimerkiksi metsäpaloriskin ilmoittamatta jättäminen tai siihen liittyvän puutteellisen tiedon toimittaminen voi johtaa hallinnolliseen virhemaksuun, joka on suuruudeltaan 3000–5000 ruplaa (43-71 €*). Jos vastuullinen virkamies jättää metsäpaloja koskevat tiedot ilmoittamatta tai toimittaa ne myöhässä, maksun suuruus nousee 10 000–15 000 ruplaan (143-214 €*).

Lähteet: Luonnonvara- ja ympäristöministeriö, Rossiiskije lesnyje vesti

*1 €=70 RUB