Uutisessamme 23.12. ”Ympäristöjärjestöt arvostelevat uutta metsälakia” oli virheitä, joita pahoittelemme.

Erityisasiantuntija Pertti Veijolan kommentit virheellisiin kohtiin:

1. Uutta metsälakia ei ole säädetty vaan vuoden 1997 metsälain joitakin
pykäliä on tarkistettu. Muutoksella helpotetaan metsien muuttamista
pääryhmästä toiseen ja metsämaan käyttämistä rakennusmaaksi.
Ympäristöjärjestöt pitävät muutosta uhkana virkistysmetsille ja jopa
luonnonsuojelualueille. Muutos oli outo, koska se valmisteltiin duuman
jäsenen aloitteesta ilman luonnonvaraministeriön myötävaikutusta. Putin
allekirjoitti lain muutoksen 10.12.03 vaikka järjestöt ja Jabloko-puolue
vetosivat häneen toivoen muutoksen jäävän ilman vahvistusta.

2. Venäjän metsiä ei ole päätetty myydä yksityisille. Syksyllä oli esillä
tämän suuntainen jonkin ympäristöjärjestön uutinen myös läntisissä
tiedotusvälineissä. Eräissä metsälain kokonaisuudistuksen esityksissä oli
viime syksynä esillä mahdollisuus edetä vuokrauksen kautta yksityiseen
omistukseen. Myöhemmistä versioista tämä kohta oli poistettu. Lopullisen
metsälakiesityksen pitäisi tulla federaation hallituksen käsittelyyn tämän
vuoden alussa. Tämän esityksen sisältöä ei vielä tiedetä mutta siihen
tuskin tulee sisältymään laajaa yksityistämistä.