Venäjän luonnonvara- ja metsäviranomaiset ovat valmistelleet lakiluonnoksen, jolla pyritään metsänhoidon tehostamiseen ja erityisesti metsänuudistamisen tulosten parantamiseen.

Lakiluonnoksessa määritellään muun muassa työvälineisiin, metsäpuiden siemeniin ja taimimateriaaliin liittyviä vaatimuksia metsänuudistamiselle.

Metsälakiin muutoksia tuova lakiluonnos sisältää myös toimia, joilla metsänvuokraajia voidaan kannustaa laadukkaaseen metsänkasvatukseen. Esimerkiksi metsäpalstoilla, joilla metsänuudistamistyöt on tehty täysimääräisenä ja uudistamisessa on käytetty paakkutaimia, jalostettuja siemeniä tai niistä kasvatettuja taimia, metsänvuokramaksua voidaan pienentää. Jos metsänvuokraaja on huolehtinut metsänkasvatuksen toimenpiteistä kymmenen vuoden ajalla, se saa oikeuden uuden metsäpalstan vuokraukseen.

Ehdotetut muutokset tuovat myös uuden käsitteen – ”kompensaatiometsien” luominen alueilla, joilta puusto on hakattu kaivosteollisuuden, putkistojen rakentamisen, teiden ja linjojen sekä puunjalostuspaikkojen vuoksi. Periaatteena on, että hakkuiden pinta-ala ei saa olla suurempi kuin metsänuudistamisala. Tahot, jotka valtuuttavat metsämaiden siirron muihin maankäyttöluokkiin, ovat velvollisia kompensaatiometsien luomiseen vastaavalla pinta-alalla.

Suunnitellut metsälain muutokset luovat mahdollisuuksia metsätalouden palveluja tarjoaville organisaatioille. Metsänvuokraajat voivat tehdä metsänuudistamistyöt itsekin, mutta normien asettamat vaatimukset metsänhoidon infrastruktuurille on täytettävä. Viranomaiset uskovat, että muutokset tulevat edesauttamaan metsäpalvelumarkkinoiden kehittymistä ja edelleen lisäämään metsänuudistamistöiden määrää sekä laatua.

Lähde: Metsätalousvirasto

Aikaisemmin aiheesta: 4.8.2016 Viranomaiset haluavat luoda kannustusmekanismin metsänuudistamiseen