Venäjän Luonnonvara- ja ympäristöministeriö on antanut Metsätalousvirastolle tehtäväksi valmistella tukimekanismin, jolla voitaisiin parantaa metsänvuokraajien tekemien metsänuudistamistöiden laatua.

Viranomaisvalvonnassa on havaittu useita puutteita metsänuudistamisessa. Metsänuudistamiselle asetetusta tämän vuoden tavoitteesta on heinäkuuhun mennessä toteutettu vain kolmannes.

Viimeisten kolmen vuoden aikana hakkuut ovat lisääntyneet, mutta metsänuudistamistöiden määrä ei ole kasvanut samassa tahdissa. Venäjällä tehdään vuosittain noin miljoona hehtaaria avohakkuita, joista 80 prosenttia vuokralle annetuissa metsissä. Pienet ja keskisuuret metsää vuokraavat yritykset voivat teknologisten rajoitteiden vuoksi tehdä hakkuita usein vain talvisin jäisen maan aikaan. Kesällä hakkuualoille ei päästä, joten metsänuudistaminen jää tekemättä. Kymmenen vuoden aikana on kertynyt miljoona hehtaaria uudistamatta jääneitä hakkuualoja.

Tarkastuksissa havaittiin, että metsänuudistamisessa on tehty virheitä 35 prosentilla uudistamisaloista. Joillain alueilla on puutetta myös taimimateriaalista.

Lähde: Luonnonvara- ja ympäristöministeriö

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=144105

http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=144191