Venäjän metsänviljelyala on pudonnut vuosien 1992 – 2009 aikana alle puoleen, kertovat Valtion Tilastokomitea Rosstatin julkaisemat tilastot. Luoteis-Venäjän osalta metsänviljelyala on vuodesta 1992 vuoteen 2009 vähentynyt 61 %, mikä vastaa hyvin koko maan keskiarvoa. Osittain viljelyalojen pienempää määrää voidaan selittää viljelyä tarvitsevien alojen vähenemisellä, koska puunkorjuumäärät ovat pienentyneet ja toisaalta valinnaisten hakkuiden osuus on kasvanut jonkin verran. Tämä selittää tilannetta kuitenkin vain yksittäisillä seuduilla, ei koko maassa. Nykytilanteen mukaan vuosittainen avohakkuiden ja metsätuhojen yhteenlaskettu ala on moninkertainen metsänviljelyaloihin verrattuna.

Lähteet:

Valtion tilastokomitea

Venäjän Greenpeace