Euroopan Komissio on julkaissut vuonna 2013 vihreän infrastruktuurin eli viherrakenteen strategian, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuuden ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden tilaa erilaisten häiriötekijöiden, kuten ilmastonmuutoksen suhteen. Parhaillaan komissio valmistelee jatkotoimia vihreän infrastruktuurin käyttöönoton tehostamiseksi.

Viherrakenteen kehittämiseen on sitouduttu Suomessa. Sen edistäminen on osa valtioneuvoston periaatepäätöstä Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012–2020. Strategian tavoitteen mukaan suojelualueiden verkoston alueet ovat hyvin yhteen kytkeytyneitä ja viherrakenteet yhdistävät ne laajempiin maisemakokonaisuuksiin ottaen huomioon perinnemaisemien erityispiirteet.

Suomessa vihreän infrastruktuurin strategiaa toteutetaan rajat ylittävässä yhteistyössä Fennoskandian vihreässä vyöhykkeessä Norjan, Venäjän ja Suomen kesken.

Euroopan vihreä vyöhyke on yli 12 500 kilometrin pituinen ekologinen käytävä, joka yhdistää kansallispuistoja ja arvokkaita luontoalueita ainutlaatuisella tavalla vanhaa idän ja lännen rajaa mukaillen. Vihreä vyöhyke kulkee 24 Euroopan valtion halki Venäjän Barentsinmereltä aina Mustallemerelle Bulgarian ja Turkin rajalle saakka. Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseutujen nykyisistä ja suunnitelluista luonnonsuojelualueista muodostuva Fennoskandian vihreä vyöhyke on pohjoisin osa Euroopan vihreää vyöhykettä.

Lähde: Ympäristöministeriö