Lesnaja Gazeta (16.1.2010) valottaa Karjalan tasavallan metsäteollisuudenharjoittajien ja puunviejien sekä metsävirasto Rosleshozin näkemyksiä raakapuun vientitulleista. Kommunikaation ja yhteistyövalmiuden vaikutusta painottava artikkeli on otsikoitu ”Vain kertomalla totuuden toinen toisillemme ja hallitukselle voimme luottaa menestykseen”. Lehdessä esitetyt näkemykset ovat peräisin Karjalan tasavallan metsäteollisuudenharjoittajien ja puunviejien liiton (SLLRK) vuosikokouksesta ja samaan aikaan Petroskoissa järjestetystä Rosleshozin ja Karellesproektin välisestä tapaamisesta.

Venäjän Metsävirasto Rosleshozin varajohtaja Masljakov kommentoi lehden mukaan Karjalan puunviejiä kiinnostanutta puun vientitullikysymystä seuraavasti: ”Joulukuun alun neuvottelussa, joka käytiin varapääministeri Viktor Zubkovin johdolla, käsiteltiin erilaisia vientitullivaihtoehtoja. Esillä oli 3 euron vientitullin asettaminen läpimitaltaan yli 24 cm lehtipuulle ja tullittomuus alle 24 cm lehtipuulle. Lisäksi keskusteltiin lehtipuun vientitullien poistosta 5-7 vuodeksi. Vientitulliasiasta luvattiin tehdä vastaava päätös vuoden loppuun mennessä. Masljakovin mukaan Rosleshoz kannattaa vientitullittomuutta lehtipuulle vaativien alueellisten metsäteollisuudenharjoittajien liittojen positiota, eikä talouskehitysministeriö Minekonomrazvitia varsinaisesti vastusta, mutta toistaiseksi on epäselvää, miten asia lopullisesti ratkeaa.”

Artikkelin toisessa osassa Lesnaja Gazeta kirjoittaa Karjalan tasavallan metsäteollisuudenharjoittajien ja puunviejien liiton puheenjohtajan Nikolai Bobkon esittämästä toimintakatsauksesta vuosilta 2007- 2009. Bobko kuvaa ko. ajanjaksoa Karjalan metsäteollisuuskompleksin kannalta ”leveäksi mustaksi vyöhykkeeksi”, jota synkistivät talouskriisin ja vientitullien korottamisen ohella uuden metsälain käyttöönottoon liittyvät vaikeudet ja helposti lähestyttävien metsävarojen ehtyminen vilkkaimmilla metsäteollisuusalueilla. Vientitullien korotuksen myötä vähentynyt raakapuun vienti yhdistettynä kotimaisten markkinoiden heikkoon lehtipuun kysyntään on Bobkon mukaan ongelma, koska metsän vuokraaja joutuu nyt maksamaan vuokraa tuotteesta, jota hän ei pysty myymään eteenpäin.

Karjalan metsäteollisuuden tilanteen vakauttamiseksi Bobko esittää joukon ehdotuksia, joihin kuuluu esitys lehtikuitupuun vientitullien peruuttamisesta tai alentamisesta 3 euroon per kuutio, koskien ajanjaksoa 2010- 2013. Lisäksi metsäteollisuusharjoittajien ja puunviejien liiton päämies ehdottaa lupaa jättää kysyntää vailla oleva lehtipuu pystyyn 2-3 vuodeksi ilman sakkomaksuja. Muita katsauksessa esitettyjä vakauttamiskeinoja ovat metsänvuokrauksen kulujen vähentäminen, puunkorjaajien ja metsänvuokraajien luoton saannin helpottaminen sekä budjettivarojen saanti ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen metsäteiden rakentamiseen. SLLRK pyrkii yhdistämään voimansa saadakseen esityksellensä liittovaltion tuen.

Lähde: Lesnaja Gazeta 16.1.2010