Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden vientitulleihin valmistellaan muutoksia. Metsävirastolle on annettu käsky jatkaa valtiollisten tullimaksujen muutosehdotuksen valmistelua.

Metsätalousviraston johtajan Roštšupkinin mielestä raakapuun viennin Venäjältä tulisi olla taloudellisesti kannattamatonta. Venäjällä on painetta korottaa raakapuun keskimääräistä vientitullimaksua vähintään 2,5 kertaiseksi. Tullimaksu vaihtelisi sen mukaan, kuinka harvinaista puu on (?).

Metsäteollisuustuotteiden vientitulli tullee vaihtelemaan periaatteella: ”Mitä pidemmälle jalostettu tuote, sen pienempi vientitullimaksu”.

RAO Bumprom ja valtiontalouden tarkastusvirasto vastustavat Roštšupkinin mallin mukaista raakapuun vientitullien korottamista.

Lue muistio