Venäjän luonnonsuojelujärjestöjen (WWF, Greenpeace) ja Arkangelin alueen metsäteollisuuden edustajien tapaamisessa heinäkuun lopussa päästiin yhteisymmärrykseen Vienanjoen (Severnaja Dvina) ja Pinega-joen vedenjakaja-alueella sijaitsevien metsäalueiden osittaisesta suojelusta. Tapaamisessa sovittiin suojeluehdotelman laatimisesta alueen metsille syyskuun loppuun mennessä. Ehdotelmassa tullaan huomioimaan myös paikallisväestölle suojelusta aiheutuvat sosiaaliset ja taloudelliset seuraamukset.

Lähde: REGNUM