Samalla kun uutta metsälakiehdotusta valmistellaan Duuman toiseen käsittelyyn, Venäjän federaation hallitus on valmistellut lakiehdotuksen muutoksien tekemisestä tiettyihin federatiivisiin lakeihin koskien toimivaltuuksien määrittelyn kehittämistä. Lakiehdotus tuo voimaanastuessaan muutoksia nykyiseen, vuonna 1997 hyväksyttyyn metsälakiin.

Muutosten myötä federaation subjekteilla on oikeus:
– laatia ja ottaa käyttöön omia metsien hallintoon liittyviä lakeja ja määräyksiä
– laatia ja rahoittaa omasta budjetistaan metsähallinnon tavoiteohjelmia
– päättää itsenäisesti ensimmäisen käyttöryhmän metsien siirtämisestä ei-metsämaiden kategoriaan sähkö- ym. yhteyslinjojen raivaamiseksi
– vastata metsien monikäytön ja ei-puuaineisten metsän tuotteiden keräyksen järjestelystä
– hallita itsenäisesti metsien metsästyskäyttöä

Vuonna 1997 hyväksyttyä metsälakia on sen voimaatulon jälkeen täydennetty kaikkiaan yksitoista kertaa. Nyt tehdyn lakiehdotuksen käsittelyajankohta Duumassa ei ole vielä selvillä.

Lähteet: Duuman paikallishallintokomitea ja Greenpeacen Forest forum