Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän federaation hallitus käsittelee metsä- ja vesilakia 19.02. Vesilakiesitystä koskeva julkinen kuulemistilaisuus pidettiin taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriössä 23.01.

Lakiesitys sallii rajoitetun vesien yksityisomistuksen. Vesihallinto ja lupajärjestelmä uudistetaan. Vastuu vesialueiden taloudellisesta käytöstä annetaan erikoistuneelle valtion laitoksella, joka vastaa ”vesipääomasta” ja tekee mm. sopimukset käyttäjien kanssa. Valtion valvonnasta vastaa erillinen hallinto. Maksut tulevat olemaan verojen sijasta sopimuksiin perustuvia. Kertyvät tulot ohjataan vesiensuojeluun.

Lue muistio