Suomalais-venäläinen metsätyöryhmä kokoontui Helsingissä ja kokoukseen osallistui yli kymmenen venäläistä metsäalan päättäjää, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Ryhmään osallistui valtionhallinnon, aluehallinnon sekä metsäteollisuuden edustajia. Venäjän luonnonvaraministeriön edustaja Viktor Nefedev kertoi, että Venäjän suurin metsätalouden haaste on metsänkäytön lisääminen. Tavoitteena on nostaa hakkuut nykyisestä 160 miljoonasta kuutiosta 300-350 miljoonaan kuutioon. Lisäksi pyritään lisäämään jalostusta kotimaassa raakapuun viennin sijaan.

Metsälain uudistuksen myötä muuttuu sekä metsänhoidon että metsänkäytön ideologia, toteaa Nefedev. Laki mahdollistaa myös yksityisen metsänomistuksen. Ympäristö ja ekologia otetaan myös entistä paremmin huomioon maan metsätaloudessa. Nefedev odottaa Suomen ja Venäjän välisen metsäyhteistyön lisääntyvän. Yhteistyötä toivotaan metsäsertifiointikriteerien määrittelyssä, metsäalan koulutuksessa sekä metsäohjelman kehittämisessä. Myös länsimaisten metsäyhtiöiden työtä Venäjän puolella tarvitaan.

Suomen metsätaloudessa ryhmän osallistujia kiinnostivat käytännössä kaikki yksityismetsätalouteen liittyvät kysymykset, kuten. verotus, metsäkauppa, lait, hakkuumäärät ja -tavat, metsien kasvu, puun hinta, jne.

Lähde: Maaseudun Tulevaisuus