Venäjän luonnonpuistoissa vuosikymmenten varrella kerättyä mittavaa aineistoa eri eliöiden vuosirytmeistä ja kannanvaihteluista on aloitettu hyödyntämään suomalais-venäläisessä yhteistyöhankkeessa, tiedottaa Helsingin yliopisto.

Pitkäaikaiset havaintosarjat ovat tärkeitä, kun halutaan ymmärtää ihmisen aiheuttaman ympäristönmuutoksen vaikutuksia. Itänaapuristamme on nyt avautumassa varsinainen arkistoaarre, jolla on tärkeä merkitys tutkimuksessa. Venäjällä on lähes sadassa kansallis- ja luonnonpuistossa vakituinen tutkimushenkilökunta, joka on vuosikymmenten ajan työkseen kerännyt systemaattista aineistoa aina lintujen linjalaskennoista piennisäkkäiden ansapyynteihin.

Professori Otso Ovaskainen Helsingin yliopiston biotieteiden laitokselta johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, jonka tavoitteena on saattaa nämä aineistot kansainvälisen tutkijayhteisön käytettäväksi. Ovaskaisen tutkimusryhmä ja Venäjän Karjalassa sijaitsevan Kivatsun (ven. Kivach) luonnonpuiston tutkijat ovat nyt julkaisseet hankkeen ensimmäiset tulokset arvovaltaisessa PNAS-tiedelehdessä.

Lähde: Helsingin yliopisto