Suomen tulli tiedottaa EU:n puutavara-asetukseen liittyen puuntuonnin kiintiöistä:
Euroopan unioni ja Venäjä ovat sopineet venäläisen kuusen ja männyn kiintiöistä, joissa Venäjän perimä vientitulli on 13 – 15 prosenttia. Kiintiöitä hallinnoidaan EU:ssa. Komissio antaa asetuksen Venäjän puutullien kiintiöiden hallinnoinnista todennäköisesti kesäkuun puolivälissä.
Puutullit perustuvat kiintiöihin, jotka ovat jaettavissa erikseen perinteisille tuojille ja uusille tuojille. Perinteisen tuojan status määritellään referenssivuosien 2004 ja 2007 tuontien perusteella. Perinteinen tuoja voi olla toimija, joka on tuonut Venäjältä joko mäntyä tai kuusta tai molempia yhteensä vähintään 5000 kuutiota referenssivuosien aikana.
Komissio laskee perinteisen tuojan Tullille ilmoittamien tuontien perusteella yritykselle kiintiökaton. Perinteisten tuojien osuus kokonaiskiintiöstä on 70 prosenttia ja uusien tuojien osuus 30 prosenttia. Perinteisen tuojan statusta haetaan nyt koko siirtymäkaudelle, vuosille 2012, 2013 ja 2014.
Maahantuojan on toimitettava Tullihallitukseen perinteisen tuojan statushakemuksensa 20 päivän sisällä asetuksen voimaantulosta.
Lue koko tiedote: Tulli