Venäläis-tanskalainen yhteistyöhanke puun alkuperän laillisuuden varmistamiseksi on päässyt alkuun, kirjoittaa Arkangelin metsäuutiset. Hankkeessa ovat mukana Venäjän ja Saksan WWF, Tanskan ympäristönsuojeluvirasto, Venäjän metsävirasto sekä vologdalainen holdingyhtiö Tsherepovetsles, arkangelilainen saha Lesozavod 2 sekä muutama siperialainen yritys, joiden toimituksista valtaosa menee Tanskaan.

Hankkeen päätavoite on laatia ja ottaa käyttöön puun alkuperän laillisuuden varmistamisjärjestelmä. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan laittoman puun toimituksia seudun puunjalostuslaitoksiin ja hankkeessa mukana oleviin yrityksiin. Arvioidaan kuinka yritykset ovat suojautuneet laittoman puun toimituksilta.

Toisessa vaiheessa Metsäviraston, WWF:n edustajat sekä yritysten asiantuntijat laativat puunalkuperäseurantamenetelmän, jolla valvotaan jalostettavaksi tai vietäväksi tarkoitettua raakapuuta. Tavoitteena on saada yrityksille mahdollisimman paljon laillista puuta.

Lähde: Arkangelin metsäuutiset