Karjalan syyttäjänvirasto on käynnistänyt rikosasian Jyskyjärven lespromhozin (Jushkozerskij lph) toimintaan liittyen. Syyttäjä Mihail Bykanov kertoo ”Moskovskij komsomolets v Karelii” –lehdelle, että lespromhoz on solminut puun vientisopimuksen suomalaisyritysten kanssa liian alhaisella hinnalla. Yritysten menettely oli seuraava: Ensin tehtiin sopimus hinnalla, joka vastaa Karjalan keskihintaa. Sen jälkeen kun sopimus oli tarkastettu ja hyväksytty Karjalan ulkoministeriössä, osapuolet allekirjoittivat sopimusmuutoksen, jolla puun hinta alennettiin. Tällä tavoin Jyskyjärven lespromhoz toimitti kahdelle suomalaiselle yritykselle noin 30 000 m3 tukkipuuta. Alkuperäisen ja alennetun sopimushinnan välinen erotus oli yli 200 000 dollaria.

Tutkinta-asiakirjoista selviää myös, että Jyskyjärven lespromhoz on peitellyt huomattavia osia tuloistaan muissakin yhteyksissä. Vuoden aikana yritys on toimittanut petroskoilaiselle Lotto-Wood -yritykselle puuta yli 20 milj. ruplan arvosta. Osa tästä puusta on toimitettu edelleen Lotto-Woodin kautta Segezhan sellu- ja paperitehtaaseen sekä Pitkärannan sellutehtaaseen vaikka Jyskyjärven lespromhoz on suorassa sopimussuhteessa ko. tehtaiden kanssa. Puunmyynnistä saatua tuloa ei maksettu lespromhozin tilille, vaan se häivytettiin välittäjäyrityksessä.

Lähde: Moskovskij komsomolets v Karelii -lehti