Venäjällä valmisteilla olevan puutavaran kauppaa ja kuljetusta koskevan lain yhtenä tarkoituksena on uudistaa puutavaran mittaukseen liittyviä käytäntöjä. Tähän liittyen puun ja sahatavaran standardeihin ja sertifikaatteihin erikoistunut Lesexpert-keskus on julkaissut luonnoksen puutavaran mittausoppaasta. Luonnosta täydennetään kommenttien ja palautteen perusteella.
Opas on ladattavissa täällä.
Lähde: Lesexpert