Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän ympäristöliikkeestä kehittyi merkittävä poliittinen vaikuttaja demokraattisen aallon aikana 1989-1991. Siirryttäessä valtiollisbyrokraattisen kapitalismin rakentamiseen vuodesta 1992 lähtien liikkeen vaikutusmahdollisuudet heikkenivät. Venäjän ”vihreiden” politiikan arvioidaan olevan kriisitilassa. Metsäasioissa aktiivisten järjestöjen toimintaa on tarkasteltava suhteessa ympäristöliikkeen yleiseen kehitykseen.

Ymparistoliikkeen kehitys 111102