Kuusi keskeisintä Venäjän ympäristöjärjestöä, muun muassa Venäjän WWF ja Greenpeace ovat allekirjoittaneet vetoomuksen koskemattomien metsäalueiden säästämisestä Venäjällä. Järjestöt ovat huolissaan vauhdista, jolla luonnontilaisia vanhoja metsiä otetaan teollisuuden käyttöön. Tällä hetkellä alle 25 prosenttia Venäjän metsistä voidaan luokitella koskemattomiksi.

WWF:n mukaan nykyinen Venäjän metsänkäyttömalli perustuu pioneerihakkuisiin eli luonnontilaisten metsien hyödyntämiseen. Tämä johtaa metsien tilan huononemiseen, niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien häviämiseen ja monimuotoisuuden vähenemiseen. Metsien pioneerikäytön estäminen on yksi Venäjän WWF:n strategisista tavoitteista, jonka puolesta myös muut ympäristöjärjestöt ovat puhuneet jo kauan. Keinoista ei ole kuitenkaan päästy aikaisemmin yksimielisyyteen.

Nyt ympäristöjärjestöt toteavat yhdessä, että Venäjän on siirryttävä koskemattomien metsien käytöstä intensiivisen metsänkäytön malliin jo hyödynnetyillä metsäalueilla ja turvattava riittävä metsänuudistaminen ja -hoito. Kannanotossa määritellään koskemattomat metsät, jotka on jätettävä kokonaan käytön ulkopuolelle, mutta osalle alueista ehdotetaan jonkinasteista käyttöä. Luonnontilaisten metsien säästämisen todetaan olevan myös FSC-kriteerien mukaista.

Lähde: Venäjän WWF