Venäjän WWF:n edustajat osallistuivat Pekingissä pidettyyn kansainväliseen EU – Kiina: lainkäyttö ja hallinto metsäsektorilla -konferenssiin, jonka tärkeäksi keskustelunaiheeksi nousivat laittomat hakkuut Kiinan puukaupassa, tiedottaa WWF. Kiina on maailman suurimpia puun ja puutuotteiden ostajamaita, joka nyt vahvisti virallisesti ryhtyvänsä seuraamaan puun alkuperää ja laillisuutta.

WWF:n mukaan konferenssista tuli huomattava ja odottamatonkin metsäpoliittinen tapahtuma. Kiina on jo kauan aikaa sanoutunut irti puun laittomasta hakkuusta ja kaupasta. Kiinassa omien metsien hakkuu on kielletty ja kansallinen lainsäädäntö langettaa ankarat rangaistukset kaikesta laittomasta toiminnasta, mm. hakkuista. Siksi laittomat hakkuut eivät ole siellä ongelma. Kiina on kuitenkin maailman suurin jalostamattoman puun, mm. laittomasti kaadetun puun ostaja, toteaa WWF. Siitä valmistetaan pitkälle jalostettuja tuotteita, joita viedään useisiin maihin. Kiinan kanta on, että kaikella maahan tulevalla puulla on oltava toimittajamaan lainsäädännön mukaiset asiakirjat. Toisin sanoen puun on oltava laillista.

Konferenssin aikana Kiinan johto ensimmäisen kerran pitkään aikaan ilmoitti virallisesti olevansa valmis kiinnittämään huomiota puun alkuperään kauppojen yhteydessä. Venäjän WWF:n metsäohjelman koordinaattori Jelena Kulikovan mielestä Kiina on nähtävästi muuttumassa herkemmäksi metsäasioiden suhteen. Maan johto kannattaa kestävää metsänkäyttöä ja vapaaehtoista metsäsertifiointia ja harkitsee valtionkauppapolitiikan muokkaamista. Samaan aikaan tapahtuu muutoksia myös yksityissektorilla. Kiinalaiset puunjalostajat ovat yhä tietoisempia siitä, että maailmanmarkkinat reagoivat entistä herkemmin ympäristöasioihin ja että ostajat odottavat tuotteet tehtävän laillisesta puusta.

Venäjän luonnonvaraministeriön mukaan viime vuonna Venäjä vei Kiinaan 22,4 milj. kuutiota raakapuuta, josta riippumattomat asiantuntijat arvioivat laittoman puun osuudeksi 10 – 15 %.

Lähteet: Venäjän WWF, Luonnnovaraministeriö