Venäjän talouskehitysministeriö on julkaissut Venäjän WTO-jäsenyyden ehdot sisältävän pöytäkirjan, josta löytyvät tullitasot yksittäisille tuotteille.
Vienti Venäjältä
Venäjältä vietävän havupuulle on asetettu kiintiöt, joiden puitteissa vientitulli on kuuselle 13 % ja männylle 15 % arvosta. Koivulle tulee yhtenäinen 7 prosentin tulli kaikille läpimittaluokille. Hakkeen tulli poistuu kokonaan, kuten myös useimpien metsäteollisuustuotteiden tullit.
Tuonti Venäjälle
Venäjälle vietävien päällystettyjen paperien tuontitulli säilyy useimmille tuotteille nykyisellä 5 % tasolla. LWC-paperin tuontitulli laskee 10 prosenttiin. Tehdasvalmisteisten puurakennusten tuontitulli alenee merkittävästi, vuonna 2016 se on 5 % nykyisen 20 % sijasta. Myös ikkunoiden ja ovien tullit laskevat. Kuormatraktoreiden ja puutavara-autojen tuontitulli Venäjälle on tällä hetkellä 25-30 %, joten niiden osalta lasku on merkittävä. Hakkuukoneiden tuontitulli tulee olemaan 2 %.

Lähde:Venäjän talouskehitysministeriö