Venäjä liittyy WTO:n jäseneksi elokuussa 2012. Venäjän duuma äänesti WTO-sopimuksen ratifioinnin puolesta 10.7.2012 ja presidentti allekirjoitti aihetta koskevan lain 21.7.2012. WTO-sopimuksen ehdot toteutetaan asteittain 0–9 vuoden siirtymäkauden aikana.
Jäsenyyden myötä Venäjän raakapuun vientitullit laskevat ja myös useimpien metsäteollisuuden tuotteiden tuontitullit Venäjälle alenevat (ks. liitetiedosto), mikä parantaa suomalaisten yritysten asemaa Venäjän markkinoilla.
Metsäteollisuus ry:n laskelmien mukaan raakapuun tuonnin nykyrakenteella tullimuutos tuo suomalaiselle metsäteollisuudelle noin 20 miljoonan euron vuosittaiset säästöt puunhankintakustannuksiin. Paperi- ja kartonkijalosteita vietiin Venäjälle viime vuonna Suomesta 490 miljoonan euron arvosta ja kaupan nykyrakenteella tullimuutos alentaa Venäjällä suoritettavia tullimaksuja noin 30 miljoonan euroa siirtymäajan jälkeen.
Venäjällä metsäsektorin odotukset ovat pääosin negatiivisia. Puun saatavuusongelmien odotetaan pahenevan ja puun hinnan nousevan erityisesti rajan läheisillä alueilla. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin odotetaan kasvavan, tuotteiden hintojen laskevan ja kotimaisen teollisuuden kärsivän. Ernst&Youngin tekemän analyysin mukaan WTO-jäsenyyden aiheuttama negatiivinen vaikutus on suurin juuri metsäteollisuudessa, jonka tuotannon on laskettu vähenevän 7 %.
Lisää aiheesta
Ulkoasiainministeriö: Venäjän WTO-jäsenyys varmistui

WTO tullitasot valituille tuonti- ja vientituotteille