Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön määrä valmistella syksyyn mennessä valtionohjelma koneiden ja laitteiden tuonnin vähentämiseen ja kotimaisen koneenrakennuksen elvyttämiseen, kirjoittaa Lesnaja Industrija -lehti.

Ministeriön edustajien mukaan uusi ohjelma mahdollistaa tuontilaitteiden korvaamisen venäläisillä erityisesti raskaassa ja energiateollisuudessa sekä radio- ja robottitekniikassa. Moskovan metsäyliopiston professori Skuratovan mukaan venäläisvalmisteisten koneiden osuus on tällä hetkellä vain 5-6 prosenttia. Syynä pieneen osuuteen on venäläisten koneenvalmistajien huono tekninen valmius. Tuotannossa käytettävät koneet ovat suurelta osin eurooppalaisilta koneenvalmistajilta käytettyinä ostettuja, kotimaiset mallit ovat taas yli 25 vuotta vanhoja. Suurimmaksi kehityksen esteeksi asiantuntijat mainitsevat investointien vähyyden ja luottojen kalliin hinnan. Ministeriön edustajan mukaan valtiovallan taholta ei nähdä tarpeelliseksi suurentaa huomattavasti koneenrakennuksen rahoitusta laadittavan ohjelman toteuttamiseksi. Käytännön toimijoiden näkökulma on täysin vastakkainen.

Myös puunjalostuslaitteiden osalta venäläisten yritysten tekninen taso on huono, arvioivat asiantuntijat. Venäjällä valmistetuilla laitteilla on huono kilpailukyky ulkomaisiin verrattuna. Ulkomaiset toimittajat tarjoavat myös parempia huoltopalveluja sekä takuita lainoille. Vaikka Venäjän koneenrakennus kehittyisi korkealle tasolle, maineen kohottamiseen ja uskottavuuden saavuttamiseen menee vuosia. Kehitystä hidastaa riittämätön insinööriosaaminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan puuttuminen. Asiantuntijoiden mielestä toivoa kuitenkin on ja venäläiset laitteet voisivat olla hyvinkin kilpailukykyisiä puun ensiasteen jalostuksessa.

Lähde: Lesnaja Industrija 2014, № 6 (74)