Venäjälle on luotu virallisesti Kansallinen vapaaehtoinen metsäsertifiointijärjestelmä, tiedottaa Luonnonvaraministeriö. Järjestelmän on organisoinut Venäjän kansallinen metsäsertifiointineuvosto, jonka perustajajäseniin kuuluu mm. Venäjän metsänsuojelukeskus, Moskovan metsäyliopisto, RAO Bumprom, Ilim-konserni, Yleisvenäläinen metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuskeskus, metsäalan suuryrityksiä sekä tiede- ja kansalaisjärjestöjä.

Kansallisella sertifioinnilla pystytään parhaiten turvaamaan kestävä metsätalous ja luomaan tehokas suoja harmaata metsätaloutta vastaan. Työn edetessä myönteisesti oletetaan laittoman puukaupan vähenevän huomattavasti, jopa alle puoleen nykyisestä. Vapaaehtoisesta metsäsertifioinnista pitää tehdä metsänvuokraajien toiminnan valvonnan kannustin, sen jälkeen kun metsänvuokraajille siirretään aikaisemmin valtion hoitamat metsien suojelu, metsänsuojelu ja metsänuudistustehtävät vuokra-alueilla.

Kansallisen metsäsertifioinnin toimeenpanon myötä Venäjän sertifioitujen metsien pinta-ala voi lähimpien kolmen vuoden kuluessa ylittää maan hakkuusuunnitteen jopa 20 prosentilla. Nyt sertifioituja metsiä on vain 10 milj. ha eli noin 2 prosenttia hakkuusuunnitteesta. Sertifiointeja Venäjällä ovat tehneet kansainväliset sertifioijat, esimerkiksi FSC. Niiden sertifiointitapa on pääpiirteissään kansainvälisten luonnonsuojelutoimintanormien noudattamisen valvontaa. Venäjän kansallinen sertifiointijärjestelmä perustuu venäläiseen metsälainsäädäntöön ja luonnonsuojelulainsäädäntöön, uuteen metsälakiin ja sen alaisiin säädöksiin ja se on harmonisoitu kansainvälisiä kriteerejä ja indikaattoreita vastaavaksi. Tällaisin perustein kansallinen metsäsertifiointijärjestelmä jää nyt odottamaan kansainvälistä akkreditointia.

Kansallisen vapaaehtoisen metsäsertifiointijärjestelmän www-sivut: www.fcr.ru

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriö