Venäläinen talouslehti Expert analysoi artikkelissaan Venäjän vaneriteollisuuden tilannetta seuraavasti:

Vanerintuotanto on yksi Venäjän metsäteollisuuden nopeimmin kehittyvistä aloista. Reilun kymmenen vuoden aikana vanerintuotantomäärät ovat kolminkertaistuneet ja ylittäneet neuvostoajan ennätykset. Venäläiset vaneritehtaat pitävät kotimaan markkinat toimivina ja kontrolloivat markkinatilannetta. Yli puolet tuotannosta menee vientiin, minkä ansiosta tuotantokapasiteettia saadaan nostettua entisestään.

Vanerintuottajien menestyksen resepti ei ole niinkään länsimaisen teknologian, johtamistavan tai muun vastaavan käyttöönotossa, kuin suotuisassa asioiden kulussa. Venäjän vanerintekijät pääsivät alusta alkaen ilman suuria voimainponnistuksia ottamaan haltuunsa maailmanmarkkinoilta poistuvien toimijoiden markkinaraon, siirtyivät seuraavaksi kotimaan markkinoille, missä vanerin kysyntä alkoi sopivasti kasvaa. Samaan aikaan Venäjä osoittautui raaka-aineen saatavuuden suhteen sopivaksi paikaksi harjoittaa tällaista liiketoimintaa eli Venäjällä pystyttiin tuottamaan suuria määriä hyvälaatuista ja kallista vaneria massatavarana.

Onnekas aika jatkuu edelleen. Vähitellen kasvavat puuraaka-aineen, mm. koivutukin, vientitullit jättävät venäläisille vanerintuottajille mahdollisuuden kasvattaa määriään ulkomaisiin kilpailijoihinsa nähden.

Viime aikoihin saakka on kuitenkin ollut vaara, että venäläinen vaneri voi kilpailijoihinsa verrattuna menettää asemansa niin hinnan kuin laadunkin suhteen. Venäjällä ei nimittäin ole riittävästi kapasiteettia tuottaa suurikokoisia vanerilevyjä.

Tavallisin koko Venäjällä on ollut 1525 x 1525 mm. Vuonna 2007 tämän kokoisen vanerilevyn tuotanto-osuus oli 56 % kokonaistuotannosta, ja 41 % kotimaan markkinaosuudesta. Tämä koko vastaa huonosti niin kotimaan kuin teollisuusmaidenkin kysyntää.

Nyt ollaan kiireen vilkkaa kasvattamassa suurempien vanerilevyjen tuotantoa. Venäläis-amerikkalainen Midway United toteuttaa rakennushankkeen, jonka kuluessa rakennetaan suurikokoisen (1220 x 2440 mm) vanerilevyn tuotantolinja Jenisein vaneritehtaalle. Tavoitteena on tuottaa 250 000 kuutiota vaneria vuodessa. Lähiaikoina yritys Vjatka-Les-Invest aloittaa leveän vanerin valmistuksen Vjatkan vaneritehtaalla tuottaen 90 000 kuutiota vuodessa. Syktyvkarin vaneritehdas puolestaan aikoo kahden vuoden kuluttua aloittaa leveän koivuvanerilevyn tuotannon Gagarinin kaupungissa Smolenskin alueella. Syktyvkarin tehtaan tuotantotavoite on 100 000 kuutiota vuodessa. Kaiken kaikkiaan vanerialalla on viritteillä noin parikymmentä vastaavaa hanketta.

Koska valtaosa nyt rakenteilla olevista vaneritehtaista saadaan käyttöön 2008 – 2009 ja nykyiset tehtaat toimivat jo täysillä, oletetaan vanerintuotannon kasvun ylittyvän 30 prosentilla. Parhaimmalta näyttää suurikokoisen vanerilevyn tuotanto: vuoteen 2010 mennessä sen tuotantomäärät kaksinkertaistunevat vuoteen 2006 verrattuna, vuoden 2012 kulutusmäärien arvioidaan olevan 660 000 kuutiota vuodessa. 1525 x 1525 mm vanerin osuus pienenee vuosi vuodelta. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Venäjän OSB-levyn tuotanto kuitenkin voi viedä osan suurikokoisen laminoimattoman vanerin kysynnästä. Vanerin ja OSB-levyn käyttötavat ovat osittain samanlaiset, samaan aikaan joillain markkinoilla käyttöominaisuuksiltaan suositumpi vaneri korvataan tuotantokustannuksiltaan edullisemmalla OSB-levyllä.

Venäjän vanerituotantoala on kilpailukykyinen: alalla toimii yli 50 vanerinvalmistajaa, joista millään ei ole valta-asemaa. Viimeisten 5 – 7 vuoden ajalta on kuitenkin eroteltavissa vahvimmat toimijat, ks. taulukko.

Lähde: Expert nro 13 (602), 31.3.2008