Venäjän valtiontalouden tarkastusvirasto (Счетная палата) on analysoinut Venäjän metsien käytön tehokkuutta vuosina 2007–2009. Metsäsektorilla on viime vuosina tapahtunut myönteistä kehitystä. On luotu joukko valtiollisia tukimekanismeja puun jalostusasteen nostamiseksi sekä laadukkaan ja kilpailukykyisen metsäteollisuustuotannon kehittämiseksi.

Venäjän hallituksen säätämien vientitullien ansiosta valtion tulot metsäteollisuuden tuotteiden viennistä ovat 1,9-kertaistuneet viimeisten kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan puun ja puutuotteiden vienti on supistunut 18 %. Puutavaraviennin rakenteessa on havaittavissa myönteistä kehitystä, mikä näkyy raakapuun osuuden vähenemisenä 16 %:lla. Raakapuun vienti väheni absoluuttisesti 45 %.

Laiton puutavarakauppa on kuitenkin saanut hälyttävät mittasuhteet. Koska valvovien elinten välillä ei ole yhteistyötä, on mahdotonta seurata puun liikkeitä sekä korjuun ja kuljetusten rahallista, määrällistä ja laadullista arvoa ennen tavaran tullausta ja viemistä Venäjän tullialueen ulkopuolelle. Jalostamatonta puuta viedään ulkomaille käytännössä ilman valvontaa.

Tarkastusviraston selvityksessä huomautetaan lisäksi, ettei uusi metsälaki ole pystynyt ratkaisemaan metsäsektorin kehitykseen ja valtion metsähallinnon korruptionvastaiseen taisteluun liittyviä ajankohtaisia ongelmia. Metsähallinnon toimivallan hajauttaminen federaation ja alueiden välillä ei ole tuonut positiivisia tuloksia.

Lähde: Venäjän valtiontalouden tarkastusvirasto