Valtion viranomaisten perustama työryhmä pohtii keinoja puurakentamisen edistämiseen Venäjällä. Tukitoimiksi ehdotetaan kiintiöitä valtion rakentamisohjelmiin sekä normien päivittämistä.

Puurakentamista koskevan kiintiön osalta esitettiin aloitettavaksi pilotointi niillä alueilla, joissa on paljon metsävaroja ja puurakenteita tuottavia yrityksiä. Työ aloitetaan analysoimalla alueiden puurakentamisen taso sekä arvioimalla puurakenteiden tarve valtion rakennuskohteissa.

Puurakentamista säätelevät normit ovat vanhentuneita, joten niitä on täydennettävä uusilla materiaaleilla, teknologioilla ja puurakentamisen suunnitteluperiaatteilla. Asiantuntijoiden mielestä on tarpeen kehittää erillinen ohjeisto asuintalojen ja julkisten rakennusten rakentamiselle puusta. Lisäksi tarvitaan 20 normin ja teknisen asiakirjan päivitys.

Työryhmässä päätettiin myös luoda järjestelmä puurakentamisen edistämiseen hypoteekkilainoituksella.

Lähde: Venäjän rakennusministeriö