Viime maaliskuusta alkaen tiukemman tarkastuksen alaisesta, Venäjältä tuotavasta havupuutavarasta ei ole löydetty yhtään mäntyankeroista, vain muutama sukkulamato, kirjoittaa Metsälehti. Puolen vuoden aikana Kasvintuotannon tarkastuskeskus on tutkinut pistokokein noin 700 tuontipuuerää ja lisäksi tarkastanut kaikkien Venäjältä tulevien puukuormien asiakirjat. Venäjän Euroopan puoleisilta alueilta tulevasta havupuutavarasta tarkastetaan pistokokein yksi prosentti. Kaikki lehtikuusierät sekä Aasian puoleiselta Venäjän alueilta tulevat havupuuerät tarkastetaan kokonaan. Kaikilla puutavaraerillä on oltava Venäjän viranomaisten myöntämä terveystodistus.

Tarkastajien mukaan mäntyankeroisen löytäminen Venäjältä tulevasta puusta on mahdollista, joten työ ei ole turhaa. Lisäksi tehdyillä tarkastuksilla voidaan osoittaa EU:lle, että Venäjältä tuleva puu ei ole uhka Suomen metsille ja saada kenties helpotuksia tarkastuksiin. Teollisuuden edustajan mukaan tarkastukset ovat sujuneet suuremmitta häiriöittä.

Lähde: Metsälehti no 17