Venäjän tullivirasto on arvioinut tullinhallinnon puunviennin tarkastusten tehokkuutta ja vahvistanut aikeensa jatkaa puunviennin tullitarkastuksen nykyaikaistamista ja tullausta Irkutskin tullin kokemusten perusteella. Vuonna 2005 Irkutskin tulli aloitti kokeilun, jossa raakapuun vientiä on tarkastettu sähköisen kappalekirjanpidon avulla. Siinä jokaiseen tukkipuuhun kiinnitetään elektroninen tunnistekortti, josta löytyy puun numero, koko, tilavuus, tavaran laatuarvo ja muuta tärkeää tietoa. Näistä tiedoista kertyy tulli-, vero-, ym. muille tarkastuselimille yhteinen sähköinen tietokanta täydellisine tietoineen kaikista vientiin tarkoitetuista tukkipuista ja jonka avulla seurataan puutavaran kulkua. Puunviejiä kokeilussa on mukana noin 10 % kaikista Irkutskin alueen ulkomaankaupanharjoittajista. Saadut tulokset ovat olleet hyviä ja nyt kokeilu aiotaan ulottaa koko Siperian alueelle, seuraavaksi Venäjän Kaukoitään ja vähitellen koko maahan.

Venäjän tulliviraston johtaja A.J. Beljaninov toi esille puutteita, jotka on poistettava. Esimerkiksi yhtenäistä mittausperustetta vientipuun mittausta varten ei ole, mistä kärsii ulkomaille toimitettavan puun ja puutavaran tullitarkastuksen ja tullauksen laatu. Lisäksi puutavaraan kiinnitettävien elektronisten tunnistekorttien hintaa on laskettava ja laatua parannettava sekä laadittava niitä varten koko Venäjällä toimiva yhtenäinen standardi.

Tullitilaston mukaan Venäjältä vietiin vuonna 2006 puuta ja puutuotteita 6 640 miljoonan dollarin arvosta (2005: 5 690 milj. USD). Vuosina 2005 – 2006 puun ja puutavaran viennin määrät ja rahallinen arvo jatkoivat kasvuaan. Viennin rahallinen arvo kasvoi määrää voimakkaammin: raakapuun viennin arvo 14,1 % (2005: 2 856 milj. USD, 2006: 3 260 milj. USD) ja määrä 6,6 % (2005: 47,9 milj. m³, 2006: 51,1 milj. m³). Samalla tavalla kävi myös jalostetun puutavaran suhteen. Viennin rahallinen arvo kasvoi 21,9 % (2005: 1 899 milj. USD, 2006: 2 314 milj. USD) ja määrä 7,9 % (2005: 9,0 milj. tonnia, 2006: 9,7 tonnia).

Valtakunnallisten raakapuunviennin vähentämiseen tähtäävien toimien tuloksena jalostamattoman puutavaran vienti on vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana vähentynyt 4,8 prosentilla samalla kun viennin rahallinen arvo on noussut 23,1 prosentilla edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Lähde: Venäjän tulliviraston lehdistöpalvelu