Venäjä on tehnyt tullitasoihin muutoksia WTO-sopimuksen mukaisesti.
Hakkeen vientitulli laskee 3.10. alkaen 3,5 prosenttiin (nykyinen taso 5 %).
Venäjälle tuotavien tuotteiden tulleja on laskettu syyskuussa. Ovien, ikkunoiden ja lattialaattojen tullit laskivat 2-3 prosenttia ja tehdasvalmisteisten puurakennusten noin 4 prosenttia. Uusien kuljetusvälineiden (>20 t), joihin myös puutavara-autot ja raskaat kuormatraktorit luetaan, tuontitulli laski noin 2 prosenttia. Vaikka tullien alennukset koskivat myös eräitä paperi- ja kartonkituotteita, Venäjä perii edelleen joillekin paperi- ja kartonkilaaduille liian suuria tuontitulleja. WTO-sopimuksen mukaisesti tullitason olisi pitänyt laskea heti 5 prosenttiin, mutta se on edelleen 15 prosenttia.
Lopulliset WTO-sopimuksen mukaiset tullitasot on otettava käyttöön tuotteesta riippuen viimeistään vuonna 2017.