Venäjän tullivirasto on käsitellyt puun tullaukseen liittyviä asioita, tiedottaa tulli. Vuonna 2008 Venäjän puun ja puutuotteiden viennin tullausluvut jäivät 26 % alhaisemmiksi kuin 2007. Tammi-elokuussa 2009 vientimäärät ovat laskeneet 33 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Puunviennin rakenteen osalta todetaan, että vuonna 2008 vientimäärästä 70 % muodostui jalostamattomasta puutavarasta ja 22 % sahatavarasta. Vuonna 2009 sahatun puutavaran osuus on kasvanut 31 prosenttiin ja jalostamattoman puutavaran osuus pienentynyt 55 prosenttiin.

Puunvienti venäläisen puun suurostajamaihin, mm. Kiinaan, Japaniin, Suomeen, Viroon ja Egyptiin, on ollut vakaata. Kaukaisempiin maihin vientimäärät ovat pienentyneet, mutta kasvaneet eräisiin IVY-maihin, kuten Uzbekistaniin, Kazakstaniin, Tadzhikistaniin ja Azerbaidzhaniin.

Puunviennin tullauksen hallintoa ollaan kehittämässä. Jalostamattoman ja vähän jalostetun puun tulliselvityspaikoista on tehty oma päätöksensä. 1.10.2009 alkaen tulliselvityksen on voinut hoitaa 148 tulliasemalla, kun kaksi vuotta aikaisemmin ko. asemia oli 668. Jäljelle jääneillä asemilla on valmiudet hoitaa täysipainoista tullivalvontaa.

Tekninen säännöstelyvirasto Rostehregulirovanie on laatinut ja 29.7.2007 hyväksynyt neljä vientipuun mittausmenetelmää. Niitä voidaan käyttää kaikissa raakapuun määrän kirjaus- ja valvontajärjestelmissä, myös sähköisissä. Mittaustulokset syötetään sähköiseen kappalekirjausjärjestelmään ja niitä käytetään tullivalvonnassa tullausilmoituksen tietojen vertailuun. Näillä menetelmillä saadaan raja-asemilla tarvittavat tiedot niin kuorellisen kuin kuorettomankin puun määrästä sekä tukkipuun todellisesta pituudesta.

Jalostamattoman puun tullauksen sähköisen kappalekirjausjärjestelmän kokeilua halutaan jatkaa ja laajentaa.

Sähköisen kirjausjärjestelmän eduista (tullauksen tehostuminen aika- ja resurssikulujen pienentymisestä, tullimääräysrikkeiden vähenemisestä, vaunujen keskimääräisten lastien kasvamisesta jne.) huolimatta laajempi kokeilu on törmännyt useisiin ongelmiin, joista suurimpina mainitaan lainsäädännöllisten määräysten puute sähköisen järjestelmän pakollisuudesta puutavaran viennissä sekä järjestelmästä yrityksille aiheutuvat suuret kulut.

Aihe on tärkeä senkin takia, että puun ja puutavaran viennissä on paljon rikollista toimintaa. Ainoastaan vuoden 2009 elokuun loppuun mennessä tulli on vienyt oikeuteen jo 392 puun ja puutavaran salakuljetusjuttua. Tullimääräyksien rikkomisesta puun ja puutavaran viennissä on nostettu 2241 hallinnollista oikeusjuttua.

Eniten paikkansapitämättömyyttä on havaittu seuraavissa tulliselvitykseen liittyvissä asioissa: tulliselvityksen tekemättä jättäminen tai annettujen tietojen epäluotettavuus (vietävien puutavaramäärien alentaminen, arvokkaiden puulajien tullaaminen roskapuuna), asiakirjojen väärinkäyttö (väärennettyjen kasviterveystodistusten, ulkomaankauppasopimusten ja viejäorganisaation perustamisasiakirjojen esittäminen tullissa).

Yleisesti ottaen jalostamattoman ja vähän jalostetun puutavaran vientiin kuuluvien ongelmien ratkaisu on usein tullin toimivaltuuksien ulkopuolinen asia ja vaatii eri laitosten välistä yhteistyötä.

Lähde: Venäjän tulli