Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on julkaissut suunnitelmat tuontituotteiden osuuden pienentämiseksi (importozameštšenije) eri toimialoilla vuoteen 2020 mennessä. Metsäteollisuuden osalta on asetettu mm. seuraavia tavoitteita tuonnin osuudesta:
– Puulevyt 5 % (nykyisin lastulevyille 21 %, OSB-levylle 70 %, kuitulevylle 24 %).
– Eräät erikoissellut 2-3 % (nykyisin 100 %)
– Päällystetty paperi 68 % (nykyisin 90 %)

– Taivekartonki 30 % (nykyisin 50 %)
Metsäkoneille tuonnin tavoitetasona on 75 % nykyisen 90 % sijaan.

Ministeriön osastoille on annettu tehtäväksi määritellä keinot, jolla suunnitelmat saadaan toteutettua. Yritykset mm. voivat saada valtiolta tukea tuontia korvaavan tuotannon kehittämiseen.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö