Venäjän teollisuus- ja energiaministeri Hristenko esitteli raakapuun vientitullien korotusohjelman metsäteollisuussektorin valtion politiikan ja säännöstelyn neuvoa-antavan neuvoston kokouksessa, tiedottaa teollisuus- ja energiaministeriö. Ehdotettu korotusohjelma on kolmivaiheinen: 1.7.2007 alkaen vähintään 10 euroa/m³, 1.4.2008 alkaen väh. 15 euroa/m³ ja 1.1.2009 alkaen väh. 50 euroa/m³. Esitys ei koske pieniläpimittaista koivukuitua ja jalopuuta (alle 15 cm).

Teollisuus- ja energiaministeriö ei voi tehdä raakapuun tulleja koskevia päätöksiä, joten neuvoston lausunnolla on suositteleva luonne, toteaa Forestforum.ru. Voi olla kuitenkin todennäköistä, että hallitus kuuntelee kyseisen neuvoston suosituksia.

Lähteet: Minpromenergo, Forestforum.ru