Rakennusteollisuuden ja Sitran koordinoima rakennusalan yhteinen Venäjä-strategia on julkistettu, tiedottaa Sitra. Strategia on jatkoa Sitran syyskuussa 2005 julkistamalle Suomen Venäjä-talousstrategialle.

Suomalaisen rakennusalan volyymi Venäjällä on nyt noin 1,3 miljardia euroa, mutta se voidaan strategiaselvityksen mukaan kasvattaa viidessä vuodessa lähes nelinkertaiseksi eli ainakin tasolle 4,5 miljardia euroa. Venäjä on suomalaisille normaali, mutta voimakkaasti kasvava lähimarkkina. Pelkästään Pietarin alue on useimmille yrityksille riittävän suuri markkina liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Suurten yritysten lisäksi Venäjän markkinoilla on runsaasti tilaa alan pk-yrityksille. Ne voivat saada vetoapua ainakin alkuvaiheessa suurilta kotimaisilta yrityksiltä. Tämä helpottaa niiden etabloitumista ja alentaa aloituksen riskiä. Yritysten olisikin strategiaryhmän mukaan ymmärrettävä, että on suurempi riski olla menemättä Venäjän markkinoille kuin toimia siellä.

Lähde: Sitra

Rakennusalan Venäjä-strategia on ladattavissa Rakennusteollisuuden www-sivuilta: Tartu tilaisuuteen – kasva Venäjällä