Venäjän metsäviranomaiset ovat vahvistaneet aloittavansa siirtymisen intensiivisen metsätalouden malliin. Tavoitteena on mm. parantaa metsien laatua, tehostaa puuntuotantoa ja turvata metsäteollisuuden puuhuolto. Periaatteet on määritelty metsien intensiivisen käytön ja uudistamisen konseptissa (Kontseptsija intensivnogo inspolzovanija i vosproizvodstva lesov). Liitteessä tilannekatsaus ja konseptin keskeinen sisältö.

Avaa tiedosto, pdf