Metsäteollisuuslehti Lesnaja Industrija on julkaissut Top-50 listan Venäjän suurimmista metsäteollisuusyrityksistä vuonna 2015. Viime vuoden tapaan listan kolmen kärki pysyi muuttumattomana.

Liikevaihdoltaan suurimmat

Kärkipaikkaa pitää hallussaan 103 miljardin ruplan (1,5 mrd. €*) liikevaihdollaan Ilim Group, joka paransi liikevaihtoaan 44 % vuoteen 2014 verrattuna. Tuotannon modernisointi mahdollisti vuonna 2015 liikevaihdon merkittävän kasvattamisen: sellu 22 %, kartonki 23 % ja paperi 103 %.

Toisella sijalla on Mondi SLPK, jonka liikevaihto kasvoi viime vuonna 30 % ollen 46 miljardia ruplaa (676 milj. €*). Yhtiö laajensi viime vuonna graafisten paperien valikoimaansa.

Ilim Timber on kolmantena 36 miljardin ruplan (529 milj. €*) liikevaihdollaan, mikä on 41 % edellisvuotta parempi. Yhtiö hyödynsi ruplan devalvoitumisen vientimarkkinoilla ja sen käyttöaste nousi 80 prosenttiin.

Segezha Group saavutti 33 miljardin ruplan (485 milj. € *) liikevaihdon. Summa sisältää myös Segezha Groupiin fuusioidun AFK Sisteman sellu- ja paperituotannon sekä muun puunjalostustoiminnan. Liikevaihto nousi kuluneen vuoden aikana 33 %. Konserniin kuuluva Karelija DSP aloitti vuoden 2015 aikana OSB-levytuotannon. Yhtiöön kuuluva Segezha upakovka käynnisti uuden 700 miljoonaa ruplaa (10 milj. €*) maksaneen paperisäkkien valmistuslinjan. Myös konsernin Vjatkan vaneritehtaalla on tehty uudistuksia.

Sveza putosi neljänneltä sijalta viidenneksi, vaikka yrityksen liikevaihto kasvoikin 18 prosentilla 26 miljardiin ruplaan (382 milj. €*). Sveza yhdisti viime vuonna toimintansa yhden nimen alle. Ruplan devalvoitumisen vuoksi jäädytettiin suunnitelma investoinnista lastulevytuotantoon. Rakennettavan tehtaan oli tarkoitus tuottaa Sverdlovskin alueella 500 000 kuutiometriä lastulevyä vuodessa. Samaan aikaan Sveza-Uralskin tehtaiden modernisointia on jatkettu. Myös Kostroman tehtaiden vanerin vuosituotantoa suunnitellaan kasvatettavaksi lähimpien kolmen vuoden aikana 70 000 kuutiometrillä. Tämän lisäksi yhtiö on sopinut Knauf SNG:n kanssa yhteisyrityksen perustamisesta puuelementtitalojen tuottamiseksi Venäjällä.

Arkangelin sellu- ja paperitehtaan liikevaihto nousi edellisvuodesta 33 % ollen 24 miljardia ruplaa (353 milj. €*). Tehdas tuottaa kartonkia, pahvia ja paperia aaltokartongin valmistukseen. Yritys on alueensa suurin veronmaksaja ja sen sosiaalinen merkitys on huomattava.

Listauksen seitsemäntenä on Solikamskbumprom, joka oli kahdeksantena vuonna 2014. Vuonna 2015 yhtiön onnistui kasvattaa liikevaihtoaan 28 prosentilla 11 miljardiin ruplaan (162 milj. €*). Se tuotti yli 382 000 tonnia paperia – pääasiassa sanomalehtipaperia. Laadun parantamiseksi ja sanomalehtipaperin tuotannon kilpailukyvyn nostamiseksi yhtiö on modernisoinut paperikonettaan ja massantuotantolaitteistojaan.

Russkaja lesnaja gruppa nousi edellisen vuoden yhdeksänneltä tilalta 11 miljardin ruplan (162 milj. €*) liikevaihdollaan kahdeksanneksi. Liikevaihto parani 24 % ja yhtiö on PR-päällikkönsä mukaan päässyt veloistaan. Raaka-ainetoimitukset on saatu vakiintumaan hakkuita lisäämällä. Keskimäärin yhtiö kasvu on ollut 15-20 % vuodessa. Vuosina 2012-2015 tuotannon määrä kolminkertaistui. Yhtiössä ennakoidaan kasvun voimistuvan tulevaisuudessa, sillä yhtiön on strategisena päämääränä on fuusioitua muiden toimialan yritysten kanssa. Yhtiö vie vuosittain sahatavaraa Eurooppaan 50 000, Kiinaan 300 000 ja Japaniin 80 000 kuutiometriä. Vuoden 2015 sahatavaran kokonaisvienti oli 858 000 kuutiometriä. Tulevaisuudessa yritys pyrkii lisäämään vientiään Saksaan, Kiinaan, Koreaan ja Japaniin etsimällä strategisia kumppaneita, jotka toimivat suoraan loppukäyttäjien kanssa. Yhtiössä tähytään myös Iso-Britannian markkinoille.

Volgan paperitehdas putosi listauksessa kaksi sijaa ollen 9 miljardin ruplan (132 milj. €*) liikevaihdollaan kymmenes. Liikevaihto oli 12 % pienempi kuin 2014. Yhtiö tuotti 318 600 tonnia sanomalehtipaperia. Vuonna 2015 energian siirtokustannukset ajoivat yrityksen lähes konkurssiin. Tämä johdosta Volga päätyi rakentamaan oman siirtolinjan, sopeuttamaan tuotannon määrää ja vähentämään henkilökuntaa. 2015 huhtikuusta lähtien yhtiö siirtyi valmistamaan sanomalehtipaperia ainoastaan termomekaanisesta massasta, mikä mahdollisti paremman hinnan vientimarkkinoilla. Uudella tekniikalla yhtiö tuotti vuoden aikana 250 000 tonnia sanomalehtipaperia.

Listan tulokas on 8 miljardin ruplan (118 milj. €*) liikevaihdollaan Nabereznotselninskin kartonki- ja paperitehdas, jonka päätuotteita ovat aaltopahvipakkaukset ja pehmopaperit. Vuoden 2015 pakkauskartongin tuotanto oli 104 000 tonnia.

Liikevaihdon kasvu

Liikevaihdon kasvu oli suurinta sellu- ja paperiteollisuuden yrityksissä, keskimäärin kasvua oli 27 %. Puuntuoteteollisuudessa kasvua oli 19 %. Sellu- ja paperiteollisuuden yrityksistä suhteellisesti voimakkaimmin lisäsivät liikevaihtoaan Syktyvkar Tissue Grup, Majak, PEF Sojuz, Ilim Group ja Upakovka. Vastaavasti puutuoteteollisuudessa kasvuyrityksiä olivat Baikalskaja lesnaja kompanija, Novovjatskin suksitehdas, Ilim Timber, Trans-Sibirskaja lesnaja kompanija ja RusForest.

Kymmenen nopeimmin kasvaneen yrityksen joukossa oli seitsemän sellu- ja paperiteollisuuden yritystä ja vain kolme puutuoteteollisuuden yritystä. Suhteellisesti eniten eli 137 % liikevaihtoaan kasvatti Baikalskaja lesnaja kompanija. Yhtiön operatiivisen johtajan mukaan tuloksen mahdollisti valuuttamääräisten investointilainojen saatavuus ja dollarin, euron ja jenin voimakas kurssimuutos. Näiden yhteisvaikutus satoi puhtaana voittona yhtiön laariin.

Toinen voimakas liikevaihtonsa kasvattaja oli Syktyvkar Tissue Grup, jossa nousua oli 63 % vuoteen 2014 verrattuna. Suurin kasvun selittäjä oli tuotantomäärien lisäys, joka saatiin aikaan ammattikäyttöön tarkoitettujen hygieniapapereiden tuotannolla. Tässä näytteli merkittävää roolia toukokuussa 2015 käyttöön otettu uusi paperitehdas.

Majak-yhtiö pystyi kasvattamaan paperin ja kartongin tuotantoaan 10 prosentilla 104 800 tonniin, mikä johti liikevaihdon 48 % kasvuun. Suhteelliselta kasvultaan seuraavina olivat PEF Sojuz ja Novovjatskin suksitehdas, jotka molemmat onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan 47 %. Suksitehdas on onnistunut kääntämään edellisvuoden liikevaihdon laskun reippaaksi kasvuksi.

RusForestin liikevaihto laski vuonna 2014 Arkangelin toimintojen lakkautuksen myötä, mutta vuoden 2015 aikana yhtiö pystyi parantamaan liikevaihtoa 28 % ja tekemään myös investointeja. Magistralnyn ja Ust-Ilimskin kehittämiseen on investoitu 11 miljoonaa dollaria. Magistralnyn sahan tuotannon tehostaminen on auttanut yrityksen läpi vuoden 2015 hintaromahduksen.

Vuonna 2015 Top-50 listan yrityksistä liikevaihto laski vain seitsemällä yrityksellä, kun vuotta aiemmin näin tapahtui 12 yritykselle.

Kannattavimmat yritykset

Eniten nettotulostaan kasvatti sellu- ja paperiteollisuus. Toimialan vuonna 2014 tekemä 12 miljardin ruplan (235 milj. €**) tappio on kääntynyt 35 miljardin ruplan (514 milj. €*) voitoksi vuonna 2015. Puutuoteteollisuuden yhteenlaskettu tulos sen sijaan romahti vuoden 2014 7 miljardista ruplasta (137 milj. €**) 0,8 miljardiin ruplaan (12 milj. €*) vuonna 2015.

Viime vuoden parhaan nettotuloksen teki Ilim Group 14 miljardin ruplan (206 milj. €*) nettotuloillaan. Vertailun toiselle sijalle ylsi Mondi SLPK 11 miljardilla ruplalla (162 milj. €*). Kolmanneksi tullut Arkangelin sellu- ja paperitehdas jäi jo reilummin kärjestä 5 miljardin ruplan (73 milj. €*) nettotuloksellaan.

Suhteellisesti suurin nettotuloksen lisäys vuonna 2015 oli Syktyvkar Tissue Groupilla, jonka nettotulos kasvoi 35-kertaisesti ollen 65 miljoonaa ruplaa (0,9 milj. €*). Mondi SLPK kasvatti nettotulostaan melkein 14-kertaiseksi. Muita merkittävään nettotuloksen kasvuun yltäneitä yrityksiä olivat Tsunski lesopromyšlenni kombinat (11-kert.), Sjasski ZBK (10-kert.), Majak (7-kert.) ja Arkangelin sellu-ja paperitehdas (5-kert.). Suurimmat nettotappiot tekivät Lesosibirski LDK 1, Terneiles, Troitskajan paperitehdas, Kontupohjan sellu- ja paperitehdas sekä Olonetsles.

Kuten vuonna 2014, myös kuluneena vuonna Top-50 -listan yrityksistä 33 teki voitollisen tilinpäätöksen. Kaikki yritykset eivät ole julkaisseet voittoa koskevia tietoja.

Lähde: Lesnaja Industrija heinä-elokuu 2016, № 7-8

*Ruplan keskikurssi vuonna 2015: 1€ = 68 ruplaa

**Ruplan keskikurssi vuonna 2014: 1€ = 51 ruplaa