FSC-sertifioitujen metsänvuokra-alueiden karttapalveluun on lisätty tiedot Venäjän suojelualueista. Lisäksi palvelusta löytyy ympäristöjärjestöjen kartoittamat koskemattomat metsäalueet (Intact Forest Landscapes) vuodelta 2013.

Kartat kattavat Euroopan puoleisen Venäjän, Siperian ja Kaukoidän. FSC-sertifikaattien osalta tieto sisältää sertifikaatin haltijan, pinta-alan ja myöntövuoden.

maps.fsc.ru