Venäjän WWF ja Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN ovat laskeneet, että kansainvälisten kriteerien mukaan Venäjän suojelualueiden pinta-ala on 3,3 kertaa aikaisempia laskelmia suurempi. Venäjä on yksi maailman johtavista maista suojelualueiden pinta-alassa.

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (Convention on Biological Diversity, CBD) asettaa suojelutavoitteeksi 17 prosenttia maapinta-alasta ja 10 prosenttia merten pinta-alasta vuoteen 2020 mennessä. Virallisten tietojen mukaan Venäjän Federaation suojeltu maapinta-ala on 10,3 prosenttia ja suojeltujen merten osuus 2,4 prosenttia. Federaatio- ja aluetason suojelualueita on noin 12 000 ja niiden pinta-ala on 207 miljoonaa hehtaaria.

Kansainvälisten kriteerien mukaan laskettuna Venäjällä on 228 miljoonaa hehtaaria alueita, jotka voidaan laskea suojeltuun pinta-alaan varsinaisten suojelualueiden lisäksi. Lisäksi Venäjällä on 240 miljoonaa hehtaaria alueita, pääsiassa vesistöjä, jotka voitaisiin mahdollisesti lukea suojelluiksi, mutta niiden käyttörajoituksia on analysoitava tarkemmin. Venäjän suojeltu pinta-ala on siis 25–40 prosenttia.

Lisäksi on tarpeen arvioida, miten virallisia suojelualueita koskevia rajoituksia noudatetaan käytännössä.

Julkaisu ”Venäjän Federaation luonnonsuojelualueet ja niiden luokitus”: Охраняемые природные территории Российской Федерации и их категории

Lähde: Venäjän WWF